Vízgazdálkodás - Vízfolyások rendezése [vissza]  
Megnevezés: Répce, Rábca menti területek, vizes élohelyek helyreállítása, vízellátása - II/I. ütem
Helyszín: Répce-Hövej duzzasztó (21+375 fkm) - Répce zsilip (38+952 fkm)
Megrendelő: Észak- dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
9621 Gyor, Árpád u. 28-32.
Tervezés: 2010.
Témafelelős: Kránitz Tibor
Leírás: A tervezett projekt hosszú távon Répcelak alatt a Répce menti és a Répcén át Rábca menti hansági vizes élőhelyek megfelelő vízellátását célozza meg. A hosszú távú célt két ütemben tervezzük elérni. Az első ütem, azaz a jelen pályázat a Répce-Répcelak és Hövej közötti szakaszát foglalja magába, a második ütem pedig
Hövejtől a folyó torkolatáig tart. A Répce két ütemben történő revitalizációjával lehetőség nyílik a Répcelak alatti mederszakasz megfelelő vízellátására, így a jelenlegi 1,0 m3/s vízhozamnál lényegesen nagyobb 3,0 m3/s vízmennyiséget lehetne a mederben vezetni. Ezáltal a Répce természetes vízhozama, melynek nagy része jelenleg a Répce árapasztón levezetésre kerül, tovább vezethető lenne a Répce középső és az alsó víztesteire is. Fentiekből következően a vízfolyás képes lenne más vízgyűjtőről származó vízpótlás nélkül is kielégíteni az egyre nagyobb mértékben jelentkező
természetvédelmi vízigényeket. A Kis-Rábába vezetett Rába víz mennyisége, mely típusspecifikusan eltérő a Répce vízétől, azaz más referencia feltételek jellemzik mind kémiai, mind biológiai szempontból, csökkenthető lenne. A jó minőségű élővíz mederben tartásával, valamint a megfelelő mederrendezéssel helyreállíthatóvá
válna a Répce egykori természetes hidrológiai és ökológiai állapota, javulna a Répce és a Rábca menti vizes élőhelyek vízellátása mind mennyiségi, mind minőségi szempontból, mely egyben lehetőséget adna a természeti értékek, védett fajok élőhelyének növekedésére is.
 
 

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. | H-9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C. fsz. 1.

Telefon: +36 94/508-650 | Fax: +36 94/508-648 | Mobil: +36 30/256-8140 | E-mail:

 
 
Webshark>
</map>
<map name=