Vízgazdálkodás - Árvízvédelmi töltések tervezése [vissza]  
Megnevezés: Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása
Helyszín: Holt-Marcal - Győri öblözet egy része, a Marcal jobb parti részöblözet
Megrendelő: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
9021 Győr, Árpád út 28-32.
Tervezés: 2010.
Munka: Tervezés
Témafelelős: Tóth Julianna
Nagy Attila
Kránitz Tibor


Horváth Gergely
Bindics Attila
Leírás: A projekt keretében megoldandó a Holt-Marcal - Győri öblözet egy részének, a Marcal jobb parti részöblözet árvízi biztonságának megteremtése.

Az öblözet védelmét a 01.11 Győr-Koroncói árvízvédelmi szakasz biztosítja, mely Győrnél a Mosoni-Duna jobbparti és Iparcsatorna menti védvonalakból, és a Rába jobb parti védvonalból áll a Marcal torkolatig. A védvonal további részei a Marcal jobb parti illetve a Sokoróaljai Bakony-ér (Bornát-ér) menti védművek is.

A Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonsága nem kielégítő. Nem felel meg sem a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak, sem az EU Víz Keretirányelv elvárásainak.

A projekt célja, hogy a jó árvízvédelmi gyakorlatnak megfelelően a Marcal jobb parti és a Sokoróaljai Bakony-ér menti védvonalak biztonságát a szükséges szintre emelje, az árvízvédelmi biztonságot javítsa.

A beruházás során a Marcal jobb parti, Bornát-ér (Sokoróaljai Bakony-ér) jobb- és bal parti árvízvédelmi töltéseket kell magassági, keresztmetszeti és altalaj állékonysági szempontból teljes körűen kiépíteni, magasparti bekötésüket felülvizsgálni. A töltéstestben lévő műtárgyak felújítandók ill. átépítendők, a Marcal duzzasztó árapasztó műtárgyának felújítása szintén indokolt. A Koroncó község belterületén lévő zsilipek mellett szivattyúzási helyeket kell kialakítani. Fel kell újítani a terület árvízvédekezésében lényeges szerepet betöltő árvízvédelmi szakaszközpontot, két gátőrházat és melléképületeiket, biztosítani kell a kielégítő hírközlést a védelmi központtal. A funkciójukat vesztett létesítmények bontásáról illetve más jellegű hasznosításáról gondoskodni kell. Meg kell teremteni a védvonal mindenkori megközelíthetőségét és azon a folyamatos közlekedés lehetőségét. A beruházás során rendezni kell a tulajdonviszonyokat. A projekt a jelenlegi nyomvonalon, a jelenlegi rendszerek, műtárgyak és egyéb létesítmények javításával, fejlesztésével kívánja elérni az eredményt, azok szükség szerinti esetleges kiegészítésével.
 
 

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. | H-9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C. fsz. 1.

Telefon: +36 94/508-650 | Fax: +36 94/508-648 | Mobil: +36 30/256-8140 | E-mail:

 
 
Webshark>
</map>
<map name=