Környezetvédelem - Hulladéklerakók rekultivációjának tervezése [vissza]  
Megnevezés: Települési szilárd hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve Hosszúperesztegen
Helyszín: Hosszúpereszteg 0169/2, 0167 hrsz.-ú ingatlanok
Megrendelő: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc út 2.
Tervezés: 2009.
Munka: Tervezés
Témafelelős: Horváth Gergely
 
 

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. | H-9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C. fsz. 1.

Telefon: +36 94/508-650 | Fax: +36 94/508-648 | Mobil: +36 30/256-8140 | E-mail:

 
 
Webshark>
</map>
<map name=