A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS TERÜLETÉN

Beruházások előkészítése

 • koncepcióterv
 • megvalósíthatósági tanulmányok
 • környezeti hatásvizsgálatok

Tervezést megelőző előkészítő munkák

 • geodéziai felmérés készítése
 • talajmechanikai fúrás, és szakvélemény készítése
 • állapotfelvétel készítése

Engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk

 • építési engedélyezési tervek
 • elvi vízjogi engedélyezési tervek
 • vízjogi létesítési engedélyezési tervek
 • kiviteli tervdokumentációk

Tervezői művezetés

 • Vízgazdálkodás területén
 • halastavak, tógazdaságok,
 • öntözővíz tárolók,
 • jóléti tavak,
 • szennyvízhálózatok,
 • ivóvíz hálózatok,
 • öntözővíz telepek,
 • tűzoltóvíz tároló medencék,
 • kerti dísztavak,
 • iszapkezelő művek,
 • Környezetgazdálkodás területén
 • Nem veszélyeshulladék-lerakók,
 • Nem veszélyeshulladék-lerakók rekultivációja,
 • veszélyes gyűjtőhelyek,
 • veszélyes hulladéktárolók rekultivációja,
 • hulladékátrakók,
 • hulladékudvarok
 • Komposztálók
   A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KIVITELEZÉS TERÜLETÉN

Vízgazdálkodás

 • belterületi vízrendezés
 • halastavak, jóléti tavak
 • szigetelt tűzoltóvíz medencék
 • szigetelt kerti dísztavak
 • öntözővíz tároló medencék

Környezetgazdálkodás területén

 • Nem veszélyeshulladék-lerakók és a kezelő telep létesítményei
 • Nem veszélyeshulladék-lerakók rekultivációja
 • veszélyes hulladékgyűjtőhelyek
 • veszélyes hulladéktárolók rekultivációja
 • hulladékátrakók
 • hulladékudvarok
 
 
 

Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. | H-9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C. fsz. 1.

Telefon: +36 94/508-650 | Fax: +36 94/508-648 | Mobil: +36 30/256-8140 | E-mail:

 
 
Webshark>
</map>
<map name=